Psikolojik Destek Talep Edebileceğiniz 100 Konu
30 Mar 21

Psikolojik Destek Talep Edebileceğiniz 100 Konu

Psikologlar, bireylerin zihinsel ve duygusal sağlığını iyileştirmek, sorunları anlamak ve çözümler bulmak için eğitimli ve uzman kişilerdir. Psikologlardan yardım alabileceğiniz 100 rahatsızlık aşağıda listelenmiştir.

 1. Depresyon
 2. Genel anksiyete bozukluğu
 3. Panik atak ve panik bozukluk
 4. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)
 5. Travma sonrası stres bozukluğu
 6. Bipolar bozukluk
 7. Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar
 8. Yeme bozuklukları (anoreksiya nervoza, bulimia nervoza, tıkanma bozukluğu vb.)
 9. Bağımlılık (alkol, uyuşturucu, kumar, internet vb.)
 10. Kişilik bozuklukları
 11. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
 12. Uyku bozuklukları
 13. Cinsel işlev bozuklukları
 14. Somatik semptom bozuklukları (somaform bozukluklar)
 15. Psikosomatik bozukluklar
 16. Sosyal anksiyete bozukluğu
 17. İlişki sorunları
 18. İntihar düşünceleri ve intihar girişimleri
 19. Öfke kontrol problemleri
 20. Otizm spektrum bozuklukları
 21. Öğrenme güçlüğü
 22. Borderline kişilik bozukluğu
 23. Narsistik kişilik bozukluğu
 24. Özgül fobi (ör. uçuş, yükseklik, hayvan korkusu vb.)
 25. İletişim sorunları
 26. Kişisel gelişim ve özsaygı sorunları
 27. İş veya okul performansıyla ilgili sorunlar
 28. Geçiş dönemleriyle ilişkili sorunlar (ör. ergenlik, emeklilik)
 29. Kişisel travmaların etkileri (ör. taciz, şiddet, kayıp)
 30. İş kaynaklı stres ve tükenmişlik sendromu
 31. Uyum bozuklukları (ör. adaptasyon bozukluğu)
 32. Kayıp ve yas ile başa çıkma
 33. Kontrol edilemeyen düşünceler ve obsesyonlar
 34. Psikolojik sorunlarla birlikte kronik fiziksel hastalıklar
 35. Cinsel kimlik ve cinsiyet odaklı sorunlar
 36. Kendine zarar verme düşünceleri ve davranışları
 37. İç çatışmalar ve karmaşık duygusal sorunlar
 38. Fiziksel ve cinsel istismar sonrası etkiler
 39. Duygusal regülasyon güçlükleri
 40. Şiddetli fobi ve korkular
 41. Bilişsel işlev bozuklukları (ör. hafıza sorunları, bilişsel esneklik eksikliği)
 42. İlgisizlik ve motivasyon eksikliği
 43. Gece yeme sendromu
 44. Stresle başa çıkma becerileri ve yöntemleri
 45. Sosyal ilişki kurma ve sosyal beceri geliştirme
 46. Doğal afetler veya travmatik olaylar sonrası stres
 47. Takıntılı düşünceler ve takıntılı davranışlar
 48. İçeriden zorlayıcı hissetme (ör. zorlayıcı düşüncelerin ve iç seslerin etkisi altında hissetme)
 49. Ergenlik dönemiyle ilişkili sorunlar (ör. kimlik arayışı, davranış sorunları)
 50. Travmatik beyin hasarı sonrası psikolojik etkiler
 51. Emosyonel düzensizlik ve duygusal kontrol sorunları
 52. Aşırı kıskançlık ve güvensizlik sorunları
 53. Şiddet mağduriyeti sonrası travma sonrası etkiler
 54. İş ilişkilerinde zorluklar ve stres
 55. Farklı kültürel geçişlerle ilişkili uyum sorunları
 56. İlişki bağımlılığı ve ilişkilerde tekrarlayan desenler
 57. Sosyal izolasyon ve yalnızlık sorunları
 58. Kişisel hedeflerin belirlenmesi ve motivasyonel sorunlar
 59. İş stresi ve iş tatminsizliği
 60. Okul başarısında düşüş ve motivasyon eksikliği
 61. İnternet üzerindeki zararlı içeriklere maruz kalma sonucu oluşan psikolojik etkiler
 62. Sağlık kaygısı ve hipokondri
 63. Engelli bireylerin psikolojik destek ihtiyaçları
 64. İlişki ve evlilikte iletişim problemleri
 65. Çocuk istismarı ve travmatik deneyimlerin etkileri
 66. İnterseks bireylerin cinsel kimlik ve benlik değerlendirmesi
 67. Engellenme ve ertelemeye bağlı stres ve düşük özgüven
 68. Travmatik ayrılık ve boşanma sonrası adaptasyon sorunları
 69. Kişisel değerlerin belirlenmesi ve yaşam amacı arayışı
 70. Evlat edinme ve üvey aile dinamikleriyle ilişkili sorunlar
 71. Kişisel kimlik krizi ve arayışı
 72. İşyerindeki cinsiyet eşitsizliği ve kadınların iş stresi
 73. Travmatik göç deneyimlerinin psikolojik etkileri
 74. Kültürel çatışma ve uyum sorunları
 75. Karar verme güçlüğü ve tereddüt
 76. Beden dismorfik bozukluk ve benlik algısı sorunları
 77. İşyeri mobbingi ve psikolojik taciz
 78. Ebeveynlik zorlukları ve ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi
 79. Rekabetçilik ve başarı baskısı kaynaklı stres
 80. Yetişkinlerde otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili zorluklar
 81. İlişkilerde bağımlılık ve duygusal manipülasyon
 82. Akademik başarı ve sınav kaygısı
 83. Kişisel sınırların belirlenmesi ve korunması
 84. Zorlu yaşam olaylarına bağlı olarak gelişen post-travmatik büyüme
 85. Farklı kültürler arası ilişkilerde uyum ve anlayış sorunları
 86. Özgül bir fobiye bağlı günlük işlevsellikte zorluklar
 87. Şiddetli stres sonrası duygu ve davranış değişiklikleri
 88. Ergenlikte kimlik oluşturma ve sosyal kabul arayışı
 89. İş yerinde takdir ve başarı eksikliğiyle ilişkili düşük özgüven
 90. Duygusal istismar sonucu gelişen düşük özgüven ve özsaygı sorunları
 91. Aile içi çatışma ve ilişki sorunları
 92. İş hayatıyla kişisel yaşam dengesinin sağlanması
 93. Başarısızlık korkusu ve kusursuzluk arayışı
 94. Yaratıcılık engelleri ve bloklarının aşılması
 95. Özgeçmişteki travmatik deneyimlerin etkileri
 96. Yabancılaşma ve boşluk hissi
 97. Yasaklı ya da tabu konularla başa çıkma zorlukları
 98. Evlat edinme sürecindeki zorluklar ve uyum sağlama
 99. Farklı dini inançlarla ilişkili çatışma ve sorgulamalar
 100. Kişisel farkındalık ve öz-yeterlilik eksikliği

Bu liste sadece bazı örneklerdir ve psikologlar çok çeşitli konularda yardımcı olabilirler. Her bireyin ihtiyaçları farklı olduğu için, bir psikologla çalışmadan önce kendi ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi belirlemek önemlidir. Psikologlar, bireylerin duygusal iyilik hallerini destekleyerek, yaşamlarında olumlu değişiklikler yapmalarına yardımcı olurlar.

Telefonla Ara
Whatsapp'tan Yaz